Bowlingvereniging Noordwijkerhout Mail Privacy
Hoe kan ik een ledenpas downloaden via de computer?

Ga naar www.bowlingnbf.nl
Log in met de door u eerder gebruikte inloggegevens (Lidnummer en wachtwoord).
Klik op Mijn Gegevens en op Download bowlingpas.
U kunt nu een print maken van uw pas.

Wat nu als ik mijn inloggegevens niet meer weet?
Uw lidnummer staat op uw (oude) pasjes (hopelijk heeft u die nog).
Het wachtwoord kan via het systeem worden opgevraagd (Wachtwoord vergeten).
Een nieuw wachtwoord kan ook opgevraagd worden bij de ledenadministratie van BVN via bvn019@gmail.com.

Ik heb nooit eerder ingelogd in MijnNBF! Wat zijn dan mijn gegevens?
Uw gebruikersnaam is uw lidnummer. De eerste keer is het wachtwoord de vier cijfers van uw postcode. Na de eerste keer inloggen kan u zelf een wachtwoord kiezen.
Ook de ledenadministrateur van BVN kan u aan een nieuw wachtwoord helpen.

Ik heb geen computer! Hoe krijg ik dan mijn ledenpas?
Leden zonder computer kunnen een download vragen bij iemand van het bestuur. Zij zullen dit doorspelen aan de ledenadministratie.

Staat mijn digitale ledenpas ook in de bowlingapp?
Ja, de digitale ledenpas staat ook in de app. Deze is via de App Store of Google Play Store te installeren. Gebruik de zoekterm Bowling NBF. Deelnemen aan een toernooi mag dus ook via het tonen van de pas via de mobiele telefoon of tablet.

Hoe kan ik inloggen in de app?
Inloggen kan met dezelfde gegevens als voor MijnNBF.