Bowlingvereniging Noordwijkerhout Mail Privacy
Algemene Ledenvergadering 2020.

Beste Leden,

In deze bijzondere tijd nu ook een bijzondere Algemene Ledenvergadering. Alles gaat dit jaar digitaal in plaats van het lijfelijk aanwezig zijn.
De ALV 2020 gaat door middel van het invullen van een digitale lijst. Hier heeft de regering onlangs een "spoedwet-ALV" voor aangenomen.
Wellicht vraagt u zich af, waarom wachten we dan niet met de ALV tot het weer wel lijfelijk mag?
Wij zijn als bestuur verplicht om binnen 6 maanden na het sluiten van het boekjaar (2019) een ALV te houden.
Maar dat neemt niet weg dat deze digitale ALV net zo belangrijk is als de fysieke ALV!

Als bestuur vragen wij u dan ook om hier aan mee te doen. Vooral nu is uw mening van belang en voor uw bestuur een leidraad om in deze moeilijke
tijdens de vereniging door de coronapandemie te loodsen en ook perspectief te bieden voor de komende periode.
Zoals gebruikelijk krijgt u 2 weken voor de geplande ALV van 20 mei a.s. de meeste stukken toegestuurd via mail.
U heeft dan even de tijd om alles alvast rustig door te lezen en uw eventuele opmerkingen of vragen terug te sturen.

Dan wordt u op 19 mei de digitale vragenlijst met de overige onderliggende stukken toegestuurd (o.a. jaarverslagen afgelopen seizoen).
U heeft dan de tijd tot en met 20 mei om de vragenlijst ALV in te vullen en via de verzendknop onderaan de lijst terug te sturen.
Alle lijsten die na die datum worden ontvangen zullen niet meer in behandeling worden genomen. Binnen 2 weken ontvangt u van ons een terugkoppeling.

Graag willen we u attenderen op de bestuursverkiezing. Helaas valt dit jaar de PR functionaris weg en zijn wij op zoek naar een opvolger.
Ook kan het bestuur versterking gebruiken op ander vlak. Dit mag als bestuurslid, maar ook als ondersteuner van het bestuur. Denk er eens rustig over na.
Heeft u interesse neem dan contact met ons op.

Ik wens u allemaal veel wijsheid toe en pas goed op uw gezondheid en op elkaar.

Namens het bestuur van Bowlingvereniging Noordwijkerhout,
George van Kints, voorzitter
Désirée de Bruijn, secretaris/ledenadministratie