Bowlingvereniging Noordwijkerhout Mail Privacy
Privacywetgeving
Zoals u uit de media hebt vernomen - ook in de Pinpost van april/mei 2018 is hier aandacht aan besteed - zal per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingaan.
Dit houdt in dat overheden, bedrijfsleven en verenigingen vertrouwelijk met de persoonsgegevens (op welke manier dan ook) van hun klanten en leden dienen om te gaan. Deze wet is ook van toepassing op onze vereniging en houdt o.a. in dat wij bekend moeten maken welke persoonsgegevens wij van u verwerken en wat wij daarmee doen. Dit kunt u lezen in onze privacyverklaring in het linkermenu.

Tevens moeten wij van elk lid in het bezit zijn van een persoonlijk ondertekende verklaring, waarin aangegeven staat wat wij met uw persoonsgegevens mogen doen.
Dit staat in het formulier toestemmingsverklaring. Het formulier is u apart toegestuurd.